Mobilní kontejnerové pivovary Mobbeer
Logo Mobilní Pivovary

Minipivovary pro každou restauraci

Uvažujete o provozování minipivovaru ? Právě teď je nejvhodnější doba pro takovýto projekt - zákazníci vyhledávají nevšední gastronomické zážitky a na trhu je stále místo pro další malé pivovary. Světově unikátní variabilita našeho řešení vyhoví všem zájemcům o vlastní pivovar.
O malých pivovarech Co znamená označení piva ve stupních

Co znamená označení piva ve stupních

Jaký je rozdíl mezi desítkou, dvanáctkou, čtrnáctkou … ?

Co znamená označení výčepní pivo, ležák, speciální pivo ?

V dlouhých dobách socialismu se u nás pivo označovalo tzv. stupňovitostí. Neznalost způsobu označování vedla k mnohým pověrám a nepravdivým představám konzumentů, které přetrvávají dodnes. Například k tomu, že se většina pivařů domnívala, že 10-tistupňové pivo obsahuje 10% alkoholu a 12-tistupňové 12% alkoholu. To by bylo ovšem opravdu silné pivo !! I to byl jeden z důvodů, proč bylo od tohoto způsobu označování piva upuštěno a dnes se piva označují slovními výrazy, což paradoxně vede k ještě větší zmatenosti uživatelů piva.

Pojďme si oba způsoby označování piva vysvětlit.

Označení piva ve stupních znamená ve skutečnosti obsah cukrů ve sladině, měřenou během výrobního procesu piva cukroměrem. Neznamená tedy obsah alkoholu. Stupňovitost se navíc mění během chmelovaru, neboť během vaření se část vody odpaří a stupňovitost mladiny stoupne. Naproti tomu je pravdou, že více stupňů (tj. více cukru v mladině) vede ve výsledku k většímu obsahu alkoholu, ve který se při kvašení cukr nakonec promění.

Nová norma označování piva zavádí pojmy Výčepní pivo, Ležák a Speciální pivo. Obecně se dá říci, že

  • výčepní pivo = dřívější 8° – 10° pivo
  • ležák = dřívější 11° – 12° pivo
  • speciální pivo = 13° a vícestupňové pivo

Pivovary MOBBEER mohou vyrábět X-stupňová piva

Stupňovitost lze při označování piva nadále používat, ale pouze v těch pivovarech, kde se dodržuje tradiční postup výroby piva (s pomalým kvašením ve spilkách a dokvašováním v pivních tancích), což není případ téměř žádného velkého pivovaru, využívajících dnes již výhradně zrychleného zrání piva v cylindrokónických tancích.
Také v tomto je výhoda minipivovarů MOBBEER, které využívají tradiční technologii výroby piva a při správném měření cukernatosti mladiny tak může pivovar vyrábět tradiční desítku, dvanáctku, ale třeba také osmnáctku.