Mobilní kontejnerové pivovary Mobbeer
Logo Mobilní Pivovary

Minipivovary pro každou restauraci

Uvažujete o provozování minipivovaru ? Právě teď je nejvhodnější doba pro takovýto projekt - zákazníci vyhledávají nevšední gastronomické zážitky a na trhu je stále místo pro další malé pivovary. Světově unikátní variabilita našeho řešení vyhoví všem zájemcům o vlastní pivovar.
Konstrukční řešení našich pivovarů

Konstrukční řešení našich pivovarů

Konstrukce našich minipivovarů

Všechny typy našich minipivovarů jsou vybaveny veškerou moderní technologií, potřebnou k produkci kvalitního nefiltrovaného piva.

Vyberte si ze 3 konstrukcí varny :

dvounadobova-varna-logoVýroba piva z tradičních surovin – tradiční způsob výroby mladiny z vody, sladu a chmele ve 2-nádobové varně, sestávající z rmutomladinové pánve a scezovací kádě. Tento způsob dovoluje výrobu jakéhokoli druhu piva, je však náročný na výrobní čas, pečlivost a znalosti sládka. Kvašení a dozrávání piva probíhá v kvasných nádobách a ležáckých tancích, případně CK tancích.

sladinova-varna-logoVýroba piva ze sladinového koncentrátu – umožňuje výrobu mladiny ze sladinového koncentrátu (sladového výtažku) ve zjednodušené varně, sestávající jen z jednoho varného kotle. Zde je sladina připravena rozmícháním sladinového koncentrátu ve vodě a proces výroby následuje chmelovarem. Po něm pokračuje výroba piva kvašením a dozráváním jako u klasického pivovaru. Výroba různých druhů piva tímto způsobem je velmi jednoduchá a zvládne ji i člověk se základními znalostmi o výrobě piva.

mladinova-varna-logoVýroba piva z mladinového koncentrátu – umožňuje výrobu mladiny prostým rozmícháním mladinového koncentrátu ve studené vodě v jednoduché nádobě opatřené míchadlem bez ohřevu. Následně pokračuje výroba piva kvašením a dozráváním. Způsob výroby mladiny z mladinového koncentrátu vyžaduje minimální znalosti o výrobě piva a zvládne ji i nekvalifikovaná obsluha restaurace. Výhodou je, že chuť piva bude vždy stejná, nevýhodou je nemožnost výroby více než jednoho druhu piva z jednoho koncentrátu.

Vyberte si ze 2 konstrukcí pivního sklepa

otevrene-kvaseni-logoKlasické otevřené kvašení – tradiční uspořádání pivovaru je vhodné pro kvašení piva klasickou metodou. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kvasných kádích v místnosti zvané spilka (někdy se spilkou nazývá i samotná kvasná káď). Dokvašování a dozrávání piva pak probíhá v ležáckých tancích při mírném přetlaku. Některé z ležáckých tanků mají vyztuženou konstrukci a plní funkci přetlačných tanků, což jsou tlakové nádoby, z nichž se již pivo pod tlakem vede přímo do výčepu anebo stáčí do KEG sudů. Výhodou tohoto způsobu výroby piva je možnost sběru tzv. deky, což zabraňuje propadání mrtvých kvasinek do kvasícího piva. Díky tomu má pivo plnější chuť a postrádá nežádoucí parazitní hořkost. Nevýhodou je vysoká náchylnost ke kontaminaci mladého piva ve fázi kvašení, což klade vysoké nároky na bakteriologickou čistotu prostředí spilky.

uzavrene-kvaseni-logoModerní uzavřené kvašení – hlavní kvašení probíhá v uzavřených nádobách. Vybavujeme pivovary dvěma typy uzavřených kvasných nádob. Prvním typem jsou kvasné pivní tanky, což jsou netlakové nádoby válcovitého tvaru se skleněným průhledítkem a sondou pro odběr vzorků. Druhým typem jsou cylindrokónické tanky, což jsou tlakové nádoby válcovitého tvaru, který ve spodní části přechází v kužel. Obsahují čtyři chladicí zóny, v nichž se udržují odlišné teploty v různých fázích kvašení. Cylindrokónické tanky umožňují hlavní kvašení i dozrávání piva v jediné nádobě bez potřeby přečerpávání piva a šetří tak prostor v ležáckém sklepě. Navíc díky přetlaku probíhá proces rychleji, což má sekundární vliv na potřebu menšího počtu nádob. Často se však CK tanky kombinují s ležáckými tanky a dozrávání pak probíhá v nich. Výhodou uzavřených kvasných tanků je ochrana piva proti kontaminaci z okolního vzduchu. Nevýhodou je nemožnost sběru deky a její propadání pak dodává pivu parazitní hořkost. Na přání zákazníka je možné vyrobit CK tanky se vstupním průlezem v horním víku tanku, který sběr deky umožní a kompenzuje tak nevýhodu moderní koncepce pivovarského sklepa.

Vyberte si vestavný nebo kontejnerový pivovar

Restaurační vestavné minipivovary HardbeerHARDBEER – Vestavné restaurační pivovary – kompletní technologie statického minipivovaru, vestavěná do pevného objektu (nejčastěji budovy restaurace). Varna je v designově dominantním provedení s měděným pohledovým pláštěm, anebo ve funkcionalistickém provedení v čisté nerezi. Kvasné nádoby a dozrávací tanky chlazené vzduchem nebo kapalinou. Výrazný marketingový účinek – varna je středobodem restaurace.

Mobilní kontejnerové minipivovary MobbeerMOBBEER – Mobilní kontejnerové pivovary–  kompletní technologie malého restauračního pivovaru, zapouzdřená ve speciálním přepravním kontejneru (nebo v několika kontejnerech). Ideální řešení pro ty zájemce o vlastní pivovar, kteří nejsou vlastníky objektu, v němž provozují restauraci, anebo plánují v budoucnu stěhování restaurace do jiného objektu. Umožňuje výrobu vlastního piva bez náročných stavebních zásahů do objektu.

Hybridní pivovaryKOMBI HB/MB – Hybridní pivovary – kombinace vestavného a kontejnerového pivovaru – libovolným způsobem můžeme kombinovat technologie MOBBEER a HARDBEER podle potřeb zákazníka. Například varna zabudovaná v interiéru restaurace a zbytek technologie umístěný vně restaurace v kontejneru. Vhodné řešení pro všechny zájemce o vlastní pivovar, kteří nemají v objektu dostatek prostoru pro zabudování celého pivovaru.