Mobilní kontejnerové pivovary Mobbeer
Logo Mobilní Pivovary

Minipivovary pro každou restauraci

Uvažujete o provozování minipivovaru ? Právě teď je nejvhodnější doba pro takovýto projekt - zákazníci vyhledávají nevšední gastronomické zážitky a na trhu je stále místo pro další malé pivovary. Světově unikátní variabilita našeho řešení vyhoví všem zájemcům o vlastní pivovar.
Konstrukční řešení našich pivovarů Pivovarský sklep klasické koncepce – otevřené kvašení piva

Pivovarský sklep klasické koncepce – otevřené kvašení piva

otevrene-kvaseni-logo

 

>> Přejděte prosím na NOVÉ webové stránky – KVAŠENÍ A ZRÁNÍ PIVA <<

 

Otevřené kvašení v kvasné kádi na spilceTradiční technologie pivovarského sklepa vychází z historicky osvědčeného způsobu pomalého kvašení mladého piva na spilce v otevřených kvasných kádích a dozrávání piva v uzavřených ležáckých tancích při mírném přetlaku. Tímto způsobem se ve střední Evropě vyrábí pivo již nejméně 150 let . Zpočátku empirickými zkušenostmi sládků, nověji pak moderním výzkumem a aplikací moderních materiálů i technologií byl tento způsob výroby piva z tradičním způsobem připravené mladiny doveden k dokonalosti.

Ačkoli v uplynulých 50 letech byl tradiční způsob pomalého kvašení plošně nahrazován tzv. moderní koncepcí pivovarského sklepa , tj. výroby piva v uzavřených cylindrokónických tancích, poslední dobou nastává opět příklon k osvědčené klasice, zvláště u nově vznikajících a z prachu suti rekonstruovaných malých pivovarů.

Ačkoli moderní koncepce pivovarského sklepa s cylindrokónickými tanky namísto kvasných kádí má nesporné výhody, kvůli nimž je preferována především u velkých pivovarů, klasická koncepce má naproti tomu několik podstatných vlastností, kvůli nimž je oblíbená zejména u minipivovarů a restauračních mikropivovarů. Mezi ty hlavní patří nižší pořizovací náklady a jednoduchá obsluha, nevyžadující nutně moderní počítačově řízené systémy.

Zejména však pro klasickou technologii v malých pivovarech nahrává výhoda otevřeného kvašení, pro velké pivovary zcela nepodstatná. A tou je možnost ukázat zvědavým návštěvníkům minipivovaru meziprodukt výroby piva v různých jeho fázích. Kdo někdy jako turista navštívil minipivovar, jednoznačně mu v paměti zůstává vzpomínka na vanu plnou mladého piva, kterou kryje vrstva pěny zajímavé struktury a barev. Pohled na pivo ve fázi hlavního kvašení je prostě fascinující a to je přece tím hlavním, čím se chce provozovatel malého pivovary před hosty pochlubit. Pohled na sál plný nerezových uzavřených nádob tento zážitek rozhodně nenahradí.

Schéma pivovaru se sklepem klasické koncepce

Proč se rozhodnout pro klasickou koncepci pivovarského sklepa

Klasická koncepce pivovarského sklepa má oproti moderní koncepci několik výhod, kvůli kterým se vyplatí rozhodnout se pro tradiční řešení kvasného procesu :

 • Univerzálnost produkce – v otevřených kádích lze vyrábět svrchně i spodně kvašená piva
 • Možnost sběru deky – z otevřených kvasných kádí je možné snadno sbírat deku (pěnu z mrtvých kvasinek) a zabránit tak kontaminaci piva parazitní hořkostí
 • Výborný marketingový účinek – jedna z věcí, která návštěvníky pivovaru zajímá, je pěnící mladé pivo na spilce – je to jediná fáze výroby, u níž je meziprodukt piva vidět
 • Plnější chuť piva – otevřené kvašení a pomalé dokvašování dá pivu čas pro dokonalé prokvašení, nasycení oxidem uhličitým a získání výtečných senzorických vlastností
 • Vizuální kontrola kvasného procesu – ze vzhledu pěny lze snadno pohledem zjistit, v jaké fázi se kvašení právě nachází a reagovat tak rychle na neplánované stavy (třeba přidat kvasnice nebo zvýšit teplotu)
 • Pevně nastavená teplota – většinou stačí udržovat kvasné kádě i ležácké tanky na pevně nastavené teplotě udržované termostatem – jednoduchá obsluha, kterou zvládne i málo kvalifikovaný pracovník
 • Snadná sanitace a čištění nádob – díky dobrému přístupu dovnitř nádob se kvasné kádě i ležácké tanky snadno čistí a sanitují

Nevýhody pivovarského sklepa klasické koncepce

 • Větší náchylnost mladého piva k atmosférické kontaminaci – zvláště u svrchně kvašených piv je nutno udržovat maximálně sterilní prostředí v prostoru kvasných kádí. Doporučuje se spilku oddělit sklem od prostoru pro návštěvy a zabránit tak styku mladého piva s vydechovanými bakteriemi nebo v horším případě chránit kvasící pivo proti úmyslnému znečištění neukázněnými návštěvníky pivovaru. Lze účinně kompenzovat nerezovým víkem spilky, které standardně dodáváme.
 • Pomalejší způsob výroby piva – tradice chce prostě svůj čas
 • Potřeba většího počtu nádob – kvasné kádě a ležácké tanky zabírají dohromady více místa než CK tanky

 

Vyrábíme minipivovary s klasickou koncepcí pivního sklepa

Vyrábíme minipivovary s pivovarským sklepem klasické koncepce, tj. vybavené netlakovými kvasnými káděmi pro pomalé hlavní kvašení a ležáckými tanky pro dozrávání piva.

Vybavení pivovarského sklepa klasické koncepcePivovarský sklep klasické koncepce je standardně vybaven těmito komponenty :

 1. Kvasné kádě – otevřené nádoby pro hlavní kvašení piva, volitelně opatřené víkem, izolované, chlazené kapalinou
 2. Ležácké tanky – uzavřené nádoby pro dozrávání piva, konstruované pro přetlak do 0,5 barů, neizolované vzduchem chlazené anebo izolované kapalinou chlazené
 3. Přetlačné tanky – uzavřené nádoby pro stáčení piva do výčepu nebo KEG sudů, konstruované pro přetlak do 3 barů, neizolované vzduchem chlazené anebo izolované kapalinou chlazené
 4. Kompresor s filtrací vzduchu – tlakovzdušná jednotka s 3-stupňovou mikrobiologickou filtrací vzduchu, využívaná pro provzdušnění mladiny před kvašením, pro tlakování vody a pro tlakování obsahu nádob.
 5. Chlazení – výrobníky ledového vzduchu a výrobníky ledové vody, zásobníky ledové vody s čerpadly a výměníky, deskový chladič mladiny, rozvody ledové kapaliny do duplikátorů nádob.
 6. Sanitační stanice – CIP jednotka určená pro rozmíchání sanitačních roztoků, jejich průběžný dohřev a cirkulaci sanitovanými nádobami a potrubím.
 7. Kvasničárna – zásobník pro kvasnice, zajišťující svojí konstrukcí proplach, regeneraci a bezpečné přechovávání živých pivovarských kvasnic, vybavený oddíly pro různé druhy kvasnic podle druhu vyráběného piva.
 8. Čerpadla – sestava čerpadel slouží k čerpání chladicí kapaliny do chlazených nádob, cirkulaci chladiva, přečerpávání piva a k dopravě vody.

Volitelné vybavení pivovarského sklepa :

 1. Uzavřené kvasné tanky – uzavřené kvasné nádoby nahrazující otevřené kvasné kádě – zabraňují kontaminaci piva atmosférickými bakteriemi nebo hmyzem, neumožňují sběr deky.
 2. Láhve s CO2 – stojan s láhvemi s kysličníkem uhličitým – slouží k tlačení piva mezi nádobami, do výčepu a do KEG sudů. Nevýhodou je periodický nákup stlačeného plynu a častý převoz láhví.
 3. Výrobník dusíku – slouží k výrobě inertního plynu dusíku N2 z okolního vzduchu pomocí kompresoru a speciálních filtrů – nahrazuje potřebu láhví s CO2 – slouží k tlačení piva mezi nádobami, do výčepu a do KEG sudů. Oproti CO2 má výhodu ceny – nemusí se nakupovat láhve a výroba N2 je prakticky zdarma.
 4. Filtrace piva – filtrace piva prodlužuje jeho spotřební lhůtu, zbavuje pivo kvasinkového zákalu a zvýší jeho odolnost proti nešetrnému skladování. Má však negativní vliv na senzorické vlastnosti piva (chuť,  vůně, pěna). K filtraci se používají deskové, křemelinové, náplavové, svíčkové a cross-flow filtry s různou účinností. Není nutná, jestliže se pivo prodává jen v restauraci s pivovarem.
 5. Myčka KEG sudů – manuální nebo automatické zařízení pro vymývání a sanitaci KEG sudů.
 6. Plnička KEG sudů – speciální hlavice určená pro plnění KEG sudů pivem pod tlakem inertního plynu.
 7. Plnička lahví – zařízení pro stáčení piva do PET nebo skleněných láhví. Různé provedení od kohoutu k výčepu přes poloautomatické plnicí zařízení.
 8. Sanitace pivního vedení – speciální sanitační jednotka pro účinné mytí a sanitaci pivního vedení a výčepů (je možné řešit i externí servisní firmou, která provádí sanitace).
 9. Automatický systém řízení pivního sklepa – počítačová jednotka, provádějící monitoring a řízení kvasného a dozrávacího procesu, ovládaná přes dotykový displej. Usnadňuje sládkovi práci s obsluhou pivního sklepa.

 

 

Vyberte si ze 3 konstrukcí varny :

dvounadobova-varna-logoVýroba piva z tradičních surovin – tradiční způsob výroby mladiny z vody, sladu a chmele ve 2-nádobové varně, sestávající z rmutomladinové pánve a scezovací kádě. Tento způsob dovoluje výrobu jakéhokoli druhu piva, je však náročný na výrobní čas, pečlivost a znalosti sládka. Kvašení a dozrávání piva probíhá v kvasných nádobách a ležáckých tancích, případně CK tancích.

sladinova-varna-logoVýroba piva ze sladinového koncentrátu – umožňuje výrobu mladiny ze sladinového koncentrátu (sladového výtažku) ve zjednodušené varně, sestávající jen z jednoho varného kotle. Zde je sladina připravena rozmícháním sladinového koncentrátu ve vodě a proces výroby následuje chmelovarem. Po něm pokračuje výroba piva kvašením a dozráváním jako u klasického pivovaru. Výroba různých druhů piva tímto způsobem je velmi jednoduchá a zvládne ji i člověk se základními znalostmi o výrobě piva.

mladinova-varna-logoVýroba piva z mladinového koncentrátu – umožňuje výrobu mladiny prostým rozmícháním mladinového koncentrátu ve studené vodě v jednoduché nádobě opatřené míchadlem bez ohřevu. Následně pokračuje výroba piva kvašením a dozráváním. Způsob výroby mladiny z mladinového koncentrátu vyžaduje minimální znalosti o výrobě piva a zvládne ji i nekvalifikovaná obsluha restaurace. Výhodou je, že chuť piva bude vždy stejná, nevýhodou je nemožnost výroby více než jednoho druhu piva z jednoho koncentrátu.

Vyberte si vestavný nebo kontejnerový pivovar

Restaurační vestavné minipivovary HardbeerHARDBEER – Vestavné restaurační pivovary – kompletní technologie statického minipivovaru, vestavěná do pevného objektu (nejčastěji budovy restaurace). Varna je v designově dominantním provedení s měděným pohledovým pláštěm, anebo ve funkcionalistickém provedení v čisté nerezi. Kvasné nádoby a dozrávací tanky chlazené vzduchem nebo kapalinou. Výrazný marketingový účinek – varna je středobodem restaurace.

Mobilní kontejnerové minipivovary MobbeerMOBBEER – Mobilní kontejnerové pivovary–  kompletní technologie malého restauračního pivovaru, zapouzdřená ve speciálním přepravním kontejneru (nebo v několika kontejnerech). Ideální řešení pro ty zájemce o vlastní pivovar, kteří nejsou vlastníky objektu, v němž provozují restauraci, anebo plánují v budoucnu stěhování restaurace do jiného objektu. Umožňuje výrobu vlastního piva bez náročných stavebních zásahů do objektu.

Hybridní pivovaryKOMBI HB/MB – Hybridní pivovary – kombinace vestavného a kontejnerového pivovaru – libovolným způsobem můžeme kombinovat technologie MOBBEER a HARDBEER podle potřeb zákazníka. Například varna zabudovaná v interiéru restaurace a zbytek technologie umístěný vně restaurace v kontejneru. Vhodné řešení pro všechny zájemce o vlastní pivovar, kteří nemají v objektu dostatek prostoru pro zabudování celého pivovaru.

 


 

Spočítejte si Váš minipivovarSpočítejte si cenu vašeho pivovaru

 1. Stáhněte si aktuální kalkulátor pivovarů
 2. Zvolte v kalkulátoru provedení pivovarského sklepa klasické koncepce
 3. Navolte si libovolně ostatní technické parametry pivovaru
 4. Zadejte cenu prodávaného piva, cenu elektřiny, cenu vody, cenu surovin, hodinovou mzdu sládka
 5. Kalkulátor automaticky spočítá cenu pivovaru
 6. Jako bonus získáte ekonomickou analýzu projektu a dozvíte se, kolik vám vydělá pivovar v prvních 10 letech

 


 

Kontaktujte nás