Mobilní kontejnerové pivovary Mobbeer
Logo Mobilní Pivovary

Minipivovary pro každou restauraci

Uvažujete o provozování minipivovaru ? Právě teď je nejvhodnější doba pro takovýto projekt - zákazníci vyhledávají nevšední gastronomické zážitky a na trhu je stále místo pro další malé pivovary. Světově unikátní variabilita našeho řešení vyhoví všem zájemcům o vlastní pivovar.
Konstrukční řešení našich pivovarů Pivovarský sklep moderní koncepce – uzavřené kvašení piva

Pivovarský sklep moderní koncepce – uzavřené kvašení piva

Uzavřené kvašení - pivovarský sklep moderní koncepce

>> Přejděte prosím na NOVÉ webové stránky – KVAŠENÍ A ZRÁNÍ PIVA <<

 

Pivovarský sklep moderní koncepce s CK tankyModerní koncepce pivovaru upřednostňuje úspory prostoru v pivovaru, snížení mzdových nákladů, zvýšenou ochranu piva proti bakteriologické kontaminaci , omezení manipulace s kvasícím pivem, počítačové řízení výrobního procesu a zrychlení výroby piva. Toto vše ve srovnání s klasickou koncepcí pivovaru s pomalým otevřeným kvašením nabízí moderní koncepce pivovarského sklepa.

Otevřené kvasné kádě jsou zde nahrazeny uzavřenými cylindrokónickými tanky (CK tanky), v nichž probíhá hlavní kvašení pod mírným přetlakem. Zároveň je možné bez přečerpávání piva po přerušení hlavního kvašení změnit funkci CK tanku prostou změnou  teploty ve čtyřech chladících zónách a přejít tak na proces dozrávání piva, takže celý proces kvašení i dokvašování probíhá v jediné nádobě. Přesto některé pivovary cylindrokónické tanky pro dozrávání a dokvašování piva nevyužívají a po ukončení hlavního kvašení přečerpávají pivo do klasických ležáckých tanků. V takovém případě nahrazují CK tanky pouze kvasné kádě a koncepce pivovarského sklepa je hybridním kompromisem mezi klasickou a moderní koncepcí.

Ačkoli v uplynulých 50 letech byl tradiční způsob pomalého kvašení plošně nahrazován touto moderní koncepcí výroby piva v uzavřených cylindrokónických tancích, poslední dobou nastává opět příklon k osvědčené klasické koncepci pivního sklepa, zvláště u nově vznikajících a z prachu suti rekonstruovaných malých pivovarů.

Schéma pivovaru se sklepem moderní koncepce

Proč se rozhodnout pro moderní koncepci pivovarského sklepa

Moderní koncepce pivovarského sklepa má oproti klasické koncepci několik výhod, kvůli kterým se vyplatí rozhodnout se pro řešení uzavřeného kvasného procesu :

 • Výborná ochrana kvasícího piva před bakteriologickou kontaminací z okolního vzduchu – menší nároky na sterilitu prostředí pivovaru
 • Zrychlení výrobního procesu – v uzavřené nádobě lze regulací tlaku a teplot dosáhnout výrazně rychlejšího procesu hlavního kvašení než v otevřené kvasné kádi
 • Snížené mzdové náklady – při využívání CK tanků ke kvašení i dozrávání piva odpadá přečerpávání piva mezi nádobami, je tedy méně práce s vymývánáním a sanitací nádob, pivního vedení, čerpadel …
 • Úspora místa v pivovaru – menší množství nádob znamená menší nároky na zabraný prostor, navíc lze cylindrokónické tanky umístit zcela mimo uzavřené prostory venku.
 • Jednodušší aplikace automatického řízení – proces kvašení a dozrávání piva lze řídit automaticky regulací teplot a tlaků, sládek pouze kontroluje hloubku prokvašení z odebraných vzorků.

Nevýhody pivovarského sklepa moderní koncepce

 • Omezená možnost sběru deky – pěnu z mrtvých kvasinek (deku) lze z CK tanků sbírat jen za cenu vybavení tanků horním průlezem, přičemž jej pak nelze používat v režimu vnitřního přetlaku.  Při využívání zrychleného kvašení pod tlakem tak zejména u spodně kvašených piv dochází ke kontaminaci piva parazitní hořkostí z propadlé deky.
 • Omezený marketingový účinek – jedna z věcí, která návštěvníky minipivovaru fascinuje, je pěnící mladé pivo na spilce – je to jediná fáze výroby, u níž je meziprodukt piva vidět. U pivního sklepa vybaveného CK tanky nelze kvasící pivo návštěvníkům předvést – v pivním sklepě uvidí jen uzavřené nerezové nádoby.
 • Mírně horší chuť piva – zrychlené uzavřené kvašení nedá pivu dostatek času pro dokonalé prokvašení, nasycení oxidem uhličitým a získání všech očekávaných senzorických vlastností. Navíc propad deky do kvasícího piva se projevuje parazitní hořkostí. Většina spotřebitelů však horší chuť neregistruje kvůli návyku na běžně dostupná piva z obchodní sítě.
 • Chybí vizuální kontrola kvasného procesu – ze vzhledu pěny lze snadno a rychle pohledem zjistit, v jaké fázi se kvašení právě nachází a reagovat tak rychle na neplánované stavy (třeba přidat kvasnice nebo zvýšit teplotu). Stupeň prokvašení lze v cylindrokónických tancích sledovat jen chemickým rozborem odebraných vzorků.
 • Nutnost průběžné regulace a změny teplot – zatímco v klasicky vybaveném pivním sklepě stačí udržovat kvasné kádě i ležácké tanky na pevně nastavené teplotě, u CK tanků je nutné teplotu citlivě měnit a nastavovat podle režimu a stavu kvašení, což obvykle vyžaduje zvýšenou pozornost a zkušenosti sládka anebo dražší vybavení pivovaru pro automatické řízení pivního sklepa.
 • Obtížnější čištění nádob – většinou lze CK tanky čistit automaticky pomocí zabudované sanitační sprchy. Je-li však potřeba mechanicky odstranit zaschlé zbytky pěny a piva, je díky výšce CK tanků a kónickému dnu tato práce obtížnější než u ležáckých tanků a kvasných kádí s rovným dnem.
 • Nelze využít vzduchové chlazení – cylindrokónické tanky je potřeba vždy chladit kapalinou pomocí duplikátorů ve čtyřech chladicích zónách dvojitého izolovaného pláště, což zvyšuje nutné pořizovací náklady na výstavbu pivovaru. Z tohoto důvodu nelze ležácký sklep využít pro dochlazování piva v KEG sudech a je pro ně potřeba vybudovat speciální chladicí box, což dále zvyšuje pořizovací náklady.


 

Vyrábíme minipivovary s moderní koncepcí pivního sklepa

Vyrábíme minipivovary s pivovarským sklepem moderní koncepce, tj. vybavené uzavřenými tlakovými cylindrokónickými tanky pro společné hlavní kvašení a dozrávání piva. Na přání vybavujeme pivovary moderní koncepce i sekundárními ležáckými tanky pro hybridní provoz pivovarského sklepa.

Vybavení pivovarského sklepa moderní koncepcePivovarský sklep moderní koncepce je standardně vybaven těmito komponenty :

 1. Cylindrokónické tanky – uzavřené nádoby pro hlavní kvašení piva i dozrávání piva, izolované, chlazené kapalinou, opatřené čtyřmi chladicími zónami se samostatnými duplikátory.
 2. Přetlačné tanky – uzavřené nádoby pro stáčení piva do výčepu nebo KEG sudů, konstruované pro přetlak do 3 barů, neizolované vzduchem chlazené anebo izolované kapalinou chlazené
 3. Kompresor s filtrací vzduchu – tlakovzdušná jednotka s 3-stupňovou mikrobiologickou filtrací vzduchu, využívaná pro provzdušnění mladiny před kvašením, pro tlakování vody a pro tlakování obsahu nádob.
 4. Chlazení – výrobníky ledové vody, zásobníky ledové vody s čerpadly a výměníky, deskový chladič mladiny, rozvody ledové kapaliny do duplikátorů nádob.
 5. Sanitační stanice – CIP jednotka určená pro rozmíchání sanitačních roztoků, jejich průběžný dohřev a cirkulaci sanitovanými nádobami a potrubím.
 6. Kvasničárna – zásobník pro kvasnice, zajišťující svojí konstrukcí proplach, regeneraci a bezpečné přechovávání živých pivovarských kvasnic, vybavený oddíly pro různé druhy kvasnic podle druhu vyráběného piva.
 7. Čerpadla – sestava čerpadel slouží k čerpání chladicí kapaliny do chlazených nádob, cirkulaci chladiva, přečerpávání piva a k dopravě vody.

Volitelné vybavení pivovarského sklepa :

 1. Ležácké tanky – uzavřené nádoby pro dozrávání piva, konstruované pro přetlak do 0,5 barů, neizolované vzduchem chlazené anebo izolované kapalinou chlazené
 2. Láhve s CO2 – stojan s láhvemi s kysličníkem uhličitým – slouží k tlačení piva mezi nádobami, do výčepu a do KEG sudů. Nevýhodou je periodický nákup stlačeného plynu a častý převoz láhví.
 3. Výrobník dusíku – slouží k výrobě inertního plynu dusíku N2 z okolního vzduchu pomocí kompresoru a speciálních filtrů – nahrazuje potřebu láhví s CO2 – slouží k tlačení piva mezi nádobami, do výčepu a do KEG sudů. Oproti CO2 má výhodu ceny – nemusí se nakupovat láhve a výroba N2 je prakticky zdarma.
 4. Filtrace piva – filtrace piva prodlužuje jeho spotřební lhůtu, zbavuje pivo kvasinkového zákalu a zvýší jeho odolnost proti nešetrnému skladování. Má však negativní vliv na senzorické vlastnosti piva (chuť,  vůně, pěna). K filtraci se používají deskové, křemelinové, náplavové, svíčkové a cross-flow filtry s různou účinností. Není nutná, jestliže se pivo prodává jen v restauraci s pivovarem.
 5. Myčka KEG sudů – manuální nebo automatické zařízení pro vymývání a sanitaci KEG sudů.
 6. Plnička KEG sudů – speciální hlavice určená pro plnění KEG sudů pivem pod tlakem inertního plynu.
 7. Plnička lahví – zařízení pro stáčení piva do PET nebo skleněných láhví. Různé provedení od kohoutu k výčepu přes poloautomatické plnicí zařízení.
 8. Sanitace pivního vedení – speciální sanitační jednotka pro účinné mytí a sanitaci pivního vedení a výčepů (je možné řešit i externí servisní firmou, která provádí sanitace).
 9. Automatický systém řízení pivního sklepa – počítačová jednotka, provádějící monitoring a řízení kvasného a dozrávacího procesu, ovládaná přes dotykový displej. Usnadňuje sládkovi práci s obsluhou pivního sklepa.

 

 

Vyberte si ze 3 konstrukcí varny :

dvounadobova-varna-logoVýroba piva z tradičních surovin – tradiční způsob výroby mladiny z vody, sladu a chmele ve 2-nádobové varně, sestávající z rmutomladinové pánve a scezovací kádě. Tento způsob dovoluje výrobu jakéhokoli druhu piva, je však náročný na výrobní čas, pečlivost a znalosti sládka. Kvašení a dozrávání piva probíhá v kvasných nádobách a ležáckých tancích, případně CK tancích.

sladinova-varna-logoVýroba piva ze sladinového koncentrátu – umožňuje výrobu mladiny ze sladinového koncentrátu (sladového výtažku) ve zjednodušené varně, sestávající jen z jednoho varného kotle. Zde je sladina připravena rozmícháním sladinového koncentrátu ve vodě a proces výroby následuje chmelovarem. Po něm pokračuje výroba piva kvašením a dozráváním jako u klasického pivovaru. Výroba různých druhů piva tímto způsobem je velmi jednoduchá a zvládne ji i člověk se základními znalostmi o výrobě piva.

mladinova-varna-logoVýroba piva z mladinového koncentrátu – umožňuje výrobu mladiny prostým rozmícháním mladinového koncentrátu ve studené vodě v jednoduché nádobě opatřené míchadlem bez ohřevu. Následně pokračuje výroba piva kvašením a dozráváním. Způsob výroby mladiny z mladinového koncentrátu vyžaduje minimální znalosti o výrobě piva a zvládne ji i nekvalifikovaná obsluha restaurace. Výhodou je, že chuť piva bude vždy stejná, nevýhodou je nemožnost výroby více než jednoho druhu piva z jednoho koncentrátu.

Vyberte si vestavný nebo kontejnerový pivovar

Restaurační vestavné minipivovary HardbeerHARDBEER – Vestavné restaurační pivovary – kompletní technologie statického minipivovaru, vestavěná do pevného objektu (nejčastěji budovy restaurace). Varna je v designově dominantním provedení s měděným pohledovým pláštěm, anebo ve funkcionalistickém provedení v čisté nerezi. Kvasné nádoby a dozrávací tanky chlazené vzduchem nebo kapalinou. Výrazný marketingový účinek – varna je středobodem restaurace.

Mobilní kontejnerové minipivovary MobbeerMOBBEER – Mobilní kontejnerové pivovary–  kompletní technologie malého restauračního pivovaru, zapouzdřená ve speciálním přepravním kontejneru (nebo v několika kontejnerech). Ideální řešení pro ty zájemce o vlastní pivovar, kteří nejsou vlastníky objektu, v němž provozují restauraci, anebo plánují v budoucnu stěhování restaurace do jiného objektu. Umožňuje výrobu vlastního piva bez náročných stavebních zásahů do objektu.

Hybridní pivovaryKOMBI HB/MB – Hybridní pivovary – kombinace vestavného a kontejnerového pivovaru – libovolným způsobem můžeme kombinovat technologie MOBBEER a HARDBEER podle potřeb zákazníka. Například varna zabudovaná v interiéru restaurace a zbytek technologie umístěný vně restaurace v kontejneru. Vhodné řešení pro všechny zájemce o vlastní pivovar, kteří nemají v objektu dostatek prostoru pro zabudování celého pivovaru.

 


 

Spočítejte si Váš minipivovarSpočítejte si cenu vašeho pivovaru

 1. Stáhněte si aktuální kalkulátor pivovarů
 2. Zvolte v kalkulátoru provedení pivovarského sklepa moderní koncepce
 3. Navolte si libovolně ostatní technické parametry pivovaru
 4. Zadejte cenu prodávaného piva, cenu elektřiny, cenu vody, cenu surovin, hodinovou mzdu sládka
 5. Kalkulátor automaticky spočítá cenu pivovaru
 6. Jako bonus získáte ekonomickou analýzu projektu a dozvíte se, kolik vám vydělá pivovar v prvních 10 letech

 


 

Kontaktujte nás