Mobilní kontejnerové pivovary Mobbeer
Logo Mobilní Pivovary

Minipivovary pro každou restauraci

Uvažujete o provozování minipivovaru ? Právě teď je nejvhodnější doba pro takovýto projekt - zákazníci vyhledávají nevšední gastronomické zážitky a na trhu je stále místo pro další malé pivovary. Světově unikátní variabilita našeho řešení vyhoví všem zájemcům o vlastní pivovar.
Konstrukční řešení našich pivovarů Výroba piva z tradičních surovin – pivovary s klasickou varnou

Výroba piva z tradičních surovin – pivovary s klasickou varnou

 

>> Přejděte prosím na NOVÉ webové stránky – MINIPIVOVARY KLASICKÉ KONCEPCE <<

 

dvounadobova-varna-logo

Pivovar klasické koncepce s 2-nádobovou varnouZákladním typem našich pivovarů jsou minipivovary konstruované pro výrobu piva z klasických surovin, kterými jsou voda, slad a chmel. Na kvasném procesu se pak podílejí ještě pivovarské kvasnice.

Tyto pivovary zahrnují 2-nádobovou varnu,  sestávající z rmutomladinové pánve a scezovací kádě. Kvašení a dozrávání piva pak probíhá v kvasných nádobách a ležáckých tancích, případně CK tancích.

Výhody minipivovarů s 2-nádobovou varnou

 • Umožňují výrobu prakticky všech druhů piva z tradičních surovin
 • Tradiční poctivý výrobní postup piva, vedoucí při přísném dodržování varných postupů k nejlepším výsledkům
 • Vysoký marketingový účinek
  • je-li varna instalována v restauraci, stává se krásným technologickým středobodem restaurace a poutá pozornost všech hostů
  • hostům pivo více chutná – zčásti díky plné chuti produktu vyrobeného z čerstvých surovin, zčásti díky psychologickému účinku z přítomnosti procesu výroby piva
  • restaurace vybavená funkční 2-nádobovou varnou si na pivovar z pohledu hostů nehraje, ale má plné právo se tímto pojmem prezentovat

Nevýhody minipivovarů s 2-nádobovou varnou

 • Výroba piva vyžaduje však značné znalosti a zkušenosti sládka
 • Výrobní proces je náročný na čas a energii
 • Varna je konstrukčně dosti složitým zařízením a její obsluha není jednoduchá
 • Vyšší náklady na pořízení pivovaru, zvláště když zákazník zvolí varnu v designově náročném provedení
 • Potřeba většího množství surovin pro výrobu jednotkového objemu piva – vyšší náklady na zásobování
 • Nutnost časově náročné přípravy sladu namletím bezprostředně před vařením piva
 • Vysoká spotřeba vody a sanitačních prostředků

 Veškeré nevýhody naše pivovary účinně eliminují

 • Výrobu piva značně zjednoduší automatické řízení varného procesu, kterým lze varnu volitelně vybavit
 • Naše konstrukce pivovarů značně šetří spotřebovanou energii díky rekuperaci tepla z tepelného výměníku – při chlazení mladiny se zároveň vytvoří zásoba teplé vody pro další vaření a čistění technologie
 • Je možné zvolit buďto levnější provedení varny v nerezi, anebo si připlatit za měděné pláště a klobouky varny. Rovněž umožňujeme zvolit mezi levnějším technologickým vzhledem varny (jsou přiznány veškeré řídicí páky, čerpadla, motory, potrubí) anebo designovým provedením, kdy jsou všechny tyto prvky skryté pod ozdobnými kryty, anebo zabudovány pod úroveň podlahy.
 • Našim zákazníkům na jejich žádost zajistíme pravidelné dodávky surovin na jakékoli místo na světě za nejlepší možné ceny. Při větší vzdálenosti se vyplatí zajistit zásobování v půlročních intervalech.
 • Na přání dodáváme k pivovarům vysoce výkonná mačkadla sladu, která urychlují přípravu sladu a usnadňují manipulaci se sladem vysokoobjemovými zásobníky i pomocí úchytů pytlů.
 • Díky promyšlené konstrukci našich pivovarů je spotřeba vody i sanitačních prostředků až o polovinu nižší než u většiny pivovarů jiných dodavatelů.

 


 

Vyrábíme minipivovary s 2-nádobovou varnou pro vaření piva z tradičních surovin

Vyrábíme minipivovary s 2-nádobovou varnou, určené pro výrobu piva z tradičních surovin – vody, sladu a chmele.

Pivovarské varny

Varna pro vaření piva z tradičních surovin je standardně vybavená těmito komponenty

Vybavení varny pro vaření piva z tradičních surovin

 1. Mačkadlo sladu – elektromotorové mačkadlo sladu se dvěma seříditelnými příčně vroubkovanými válci a násypkou. Je možné je volitelně vybavit i rukávem pro přesné směrování namletého sladu do připravené nádoby nebo pytlů, případně  zásobníkem sladu se šnekovým dopravníkem a automatickým dávkováním. Výkon mačkadla sladu odpovídá velikosti varny a umožňuje přípravu objemu sladu pro jednu várku do 1 hodiny.
 2. Rmutomladinová pánev – Stojatá válcová izolovaná nádoba z nerezové oceli, s pokrývkou, opláštěním válcové části,  a propojovacím potrubím. Nádoba je usazena na společném nerezovém rámu. Dílo v pánvi je rozmícháváno vyjímatelným míchadlem. Rmutomladinová pánev slouží zároveň jako vířivá káď, kde víření mladiny je prováděno obtokem, pomocí mladinormutového čerpadla.  Je vybavena osvětlením vnitřního prostoru,  teploměrem a sanitačními sprchami.
 3. Scezovací káď – 4-dílné scezovací dno  řezáno na vodnim paprsku, vyrobené z nerez oceli. Díly dna jsou vyjímatelné otvorem s dvířky v pokrývce (horním dnu) kádě. Výhoz mláta se provádí bokem ve spodní válcové části kádě. Odsávání sladiny je prováděno scezovacím čerpadlem. Nádoba je opatřena sprchami pro vyslazování a sanitaci.
 4. Ohřev varny – standardně dodáváme varnu ohřívanou elektrickými topnými tělesy, teplo je do duplikátorů RM pánve rozváděno termoolejem. Olej je přečerpáván podle potřeby mezi RM pánví a zásobníkem. Na přání dodáváme varnu ohřívanou párou – v takovém případě je příslušenstvím varny také elektrický vyvíječ páry.
 5. Ozdobný plášť varny – standardně je varna vyrobená celá z potravinářské nerezové oceli. Pro interiérové umístění  dodáváme s pohledovým pláštěm, kloboukem a parníky z mědi. Volitelně pak varnu opatřujeme ozdobnými kryty, zakrývajícími čerpadla a potrubní propojení.
 6. Gradírovací skříňka – gradírovací pult mezi nádobami, vybavený dřezem a baterií s teplou i studenou vodou a chladicím válcem, slouží ke zchlazování vzorků při kontrole zcukření a měření stupňovitosti mladiny.
 7. Deskový chladič mladiny – Po separaci chmele od mladiny ve vířivé kádi (integrované ve rmutomladinové pánvi) je potřeba provést zchlazení mladiny z 96°C na zákvasnou teplotu 7°C. To je provedeno průchodem mladiny přes dvojstupňový deskový chladič, kde je mladina zchlazena nejprve vodou z vodovodního řadu a následně dochlazená ledovou vodou (cca 2°C), přivedenou do chladiče ze zásobníku ledové vody.
 8. Provzdušňovací svíčka – Pro nastartování kvasného procesu po zchlazení mladiny na zákvasnou teplotu 5-7 °C je potřeba nasytit mladinu kyslíkem. To je řešeno tlakovým vzduchem, vyráběným kompresorem a vyčištěným přes sadu mikrobiologických filtrů. Vzduch je vháněn do mladiny pomocí k tomuto účelu speciálně konstruované provzdušňovací svíčky. Teprve poté je mladina vpuštěná do kvasné kádě či CK tanků a je započato hlavní kvašení.
 9. Zásobník na teplou vodu – Během procesu zchlazování mladiny dochází k přenosu velkého množství tepla. Pitná studená voda, která slouží pro první stupeň chlazení mladiny, přejímá teplo od mladiny a stává se tak vodou horkou. Ta je jímána do izolovaného zásobníku a je připravena k dalšímu použití – k napuštění teplé vody do vystírací kádě pro další várku piva, anebo pro čištění technologie pivovaru. Takto se výrazně šetří náklady na energii, což se promítá do nižší výrobní ceny piva.
 10. Tlaková stanice na teplou vodu – Tlakování horké vody pro její dopravu do várenských nádob a další provozy pivovaru zajišťuje tlaková stanice, případně je doprava horké vody do nádob řešena samostatným čerpadlem bez tlakování.
 11. Potrubní propojení – Jednotlivé nádoby jsou propojeny systémem nerezového potrubí, opatřených řídicími klapkami a čerpadly. Odsávací potrubí na výstupu ze zcezovací kádě je vybavené průhledítkem pro sledování čirosti mladiny. Způsob propojení umožňuje vaření piva jak infůzním, tak dekokčním způsobem. Takto je možné vařit prakticky všechny světově známé druhy piva podle národních i zahraničních receptur. Varna je dále potrubím napojená na přívod pitné vody, přívod teplé vody ze zásobníku a mladina je odváděna na spilku pomocí mladinové cesty.

Volitelné vybavení varny

 1. Manuální ovladací panel varny – pomocí kontrolního panelu lze ovládat :
  • mladinormutové čerpadlo (frekvenční měnič)
  • scezovací čerpadlo (intenzita sání zcezené sladiny)
  • pohon míchadla mladinormutové pánve
  • pohon kypřícího zařízení (frekvenční měnič)
  • osvětlení vnitřního prostoru obou nádob
 2. Automatický systém řízení varny – pomocí automatického řídicího systému lze ovládat na dotykovém panelu :
  • automatické řízení varného procesu – obsluha je potřebná jen u operací, které nelze automaticky zajistit bez nákladných robotických manipulátorů (scezování, výhoz mláta, sypání surovin, kontrola zcuření …)
  •  automatické řízení kvasného procesu – obsluha je potřebná jen pro pravidelné měření stupně prokvašení mladiny, sběr kvasné deky a pro vymývání nádob, kontrola stupně prokvašení

Vyberte si ze 2 konstrukcí pivního sklepa

otevrene-kvaseni-logoKlasické otevřené kvašení – tradiční uspořádání pivovaru je vhodné pro kvašení piva klasickou metodou. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kvasných kádích v místnosti zvané spilka (někdy se spilkou nazývá i samotná kvasná káď). Dokvašování a dozrávání piva pak probíhá v ležáckých tancích při mírném přetlaku. Některé z ležáckých tanků mají vyztuženou konstrukci a plní funkci přetlačných tanků, což jsou tlakové nádoby, z nichž se již pivo pod tlakem vede přímo do výčepu anebo stáčí do KEG sudů. Výhodou tohoto způsobu výroby piva je možnost sběru tzv. deky, což zabraňuje propadání mrtvých kvasinek do kvasícího piva. Díky tomu má pivo plnější chuť a postrádá nežádoucí parazitní hořkost. Nevýhodou je vysoká náchylnost ke kontaminaci mladého piva ve fázi kvašení, což klade vysoké nároky na bakteriologickou čistotu prostředí spilky.

uzavrene-kvaseni-logoModerní uzavřené kvašení – hlavní kvašení probíhá v uzavřených nádobách. Vybavujeme pivovary dvěma typy uzavřených kvasných nádob. Prvním typem jsou kvasné tanky, což jsou netlakové nádoby válcovitého tvaru se skleněným průhledítkem a sondou pro odběr vzorků. Druhým typem jsou cylindrokónické tanky, což jsou tlakové nádoby válcovitého tvaru, který ve spodní části přechází v kužel. Obsahují čtyři chladicí zóny, v nichž se udržují odlišné teploty v různých fázích kvašení. Cylindrokónické tanky umožňují hlavní kvašení i dozrávání piva v jediné nádobě bez potřeby přečerpávání piva a šetří tak prostor v ležáckém sklepě. Navíc díky přetlaku probíhá proces rychleji, což má sekundární vliv na potřebu menšího počtu nádob. Často se však CK tanky kombinují s ležáckými tanky a dozrávání pak probíhá v nich. Výhodou uzavřených kvasných tanků je ochrana piva proti kontaminaci z okolního vzduchu. Nevýhodou je nemožnost sběru deky a její propadání pak dodává pivu parazitní hořkost. Na přání zákazníka je možné vyrobit CK tanky se vstupním průlezem v horním víku tanku, který sběr deky umožní a kompenzuje tak nevýhodu moderní koncepce pivovarského sklepa.

Vyberte si vestavný nebo kontejnerový pivovar

Restaurační vestavné minipivovary HardbeerHARDBEER – Vestavné restaurační pivovary – kompletní technologie statického minipivovaru, vestavěná do pevného objektu (nejčastěji budovy restaurace). Varna je v designově dominantním provedení s měděným pohledovým pláštěm, anebo ve funkcionalistickém provedení v čisté nerezi. Kvasné nádoby a dozrávací tanky chlazené vzduchem nebo kapalinou. Výrazný marketingový účinek – varna je středobodem restaurace.

Mobilní kontejnerové minipivovary MobbeerMOBBEER – Mobilní kontejnerové pivovary–  kompletní technologie malého restauračního pivovaru, zapouzdřená ve speciálním přepravním kontejneru (nebo v několika kontejnerech). Ideální řešení pro ty zájemce o vlastní pivovar, kteří nejsou vlastníky objektu, v němž provozují restauraci, anebo plánují v budoucnu stěhování restaurace do jiného objektu. Umožňuje výrobu vlastního piva bez náročných stavebních zásahů do objektu.

Hybridní pivovaryKOMBI HB/MB – Hybridní pivovary – kombinace vestavného a kontejnerového pivovaru – libovolným způsobem můžeme kombinovat technologie MOBBEER a HARDBEER podle potřeb zákazníka. Například varna zabudovaná v interiéru restaurace a zbytek technologie umístěný vně restaurace v kontejneru. Vhodné řešení pro všechny zájemce o vlastní pivovar, kteří nemají v objektu dostatek prostoru pro zabudování celého pivovaru.

 


 

Spočítejte si Váš minipivovarSpočítejte si cenu Vašeho pivovaru

 1. Stáhněte si aktuální kalkulátor pivovarů
 2. Zvolte v kalkulátoru provedení varny pro vaření piva z tradičních surovin
 3. Navolte si libovolně ostatní technické parametry pivovaru
 4. Zadejte cenu prodávaného piva, cenu elektřiny, cenu vody, cenu surovin, hodinovou mzdu sládka
 5. Kalkulátor automaticky spočítá cenu pivovaru
 6. Jako bonus získáte ekonomickou analýzu projektu a dozvíte se, kolik vám vydělá pivovar v prvních 10 letech