Mobilní kontejnerové pivovary Mobbeer
Logo Mobilní Pivovary

Minipivovary pro každou restauraci

Uvažujete o provozování minipivovaru ? Právě teď je nejvhodnější doba pro takovýto projekt - zákazníci vyhledávají nevšední gastronomické zážitky a na trhu je stále místo pro další malé pivovary. Světově unikátní variabilita našeho řešení vyhoví všem zájemcům o vlastní pivovar.
Konstrukční řešení našich pivovarů Výroba piva ze sladinového koncentrátu – zjednodušené pivovary

Výroba piva ze sladinového koncentrátu – zjednodušené pivovary

 

>> Přejděte prosím na NOVÉ webové stránky – PIVOVARY PRO SLADINOVÝ KONCENTRÁT <<

 

Varna pro výrobu piva ze sladinového koncentrátu1-nádobová varna
Speciálním typem našich pivovarů jsou minipivovary konstruované pro výrobu piva ze sladinového koncentrátu (sladových výtažků), vody a chmele. Na kvasném procesu se pak podílejí ještě pivovarské kvasnice.

Tyto pivovary zahrnují 1-nádobovou varnu,  sestávající z mladinové pánve se sekundární funkcí vířivé kádě. Na rozdíl od 2-nádobové varny zde začíná proces výroby piva rozmícháním sladinového koncentrátu ve vodě a prokračuje dále chmelovarem.  Kvašení a dozrávání piva pak probíhá stejně jako u plnohodnotných pivovarů v kvasných nádobách a ležáckých tancích, případně CK tancích.

Co jsou sladinové koncentráty (sladové výtažky)

Sladinové koncentráty vznikají ze sladiny, což je šetrně rozmačkaný slad, podle tradičních postupů povařený v pitné vodě.  Zde prochází dílo vystírkou a rmutováním (případně infuzí podle druhu piva), stejně jako v klasickém pivovaru. Nakonec dojde ke scezení díla, čímž vznikne pivní sladina. Sladina se nakonec zahustí v technologicky unikátních odparkách, kdy je dosaženo vření a odpaření vody už při teplotě kolem 45 °C, která nepoškozuje hlavní složku výtažku – cukr sladový neboli maltózu – karamelizací. Takto dochází k přirozenému zakonzervování sladiny.
Varna pro výrobu piva ze sladových výtažků
Sladové výtažky (jiný název pro sladinové koncentráty) jsou vyrobeny bez použití jakýchkoliv chemických aditiv (extrakčích činidel, umělých enzymů, konzervantů, slabilizátorů, barviv atd.) Sladina je vyrobená infúzním anebo dekokčním způsobem z různých druhů sladů a pitné vody profesionálním sládkem. Má obvykle medovou konzistenci a dobu trvanlivosti 6-12 měsíců. Snadno se přepravuje a skladuje díky neprodyšným obalům.

Výhody sladinových minipivovarů s 1-nádobovou varnou

 • Umožňují výrobu prakticky všech druhů piva z různých druhů z předpřipravených sladinových koncentrátů (sladových výtažků)
 • Různým způsobem chmelení lze dosáhnout různých chutí, vůní a barev piva i při vaření z jednoho typu koncentrátu
 • Nižší investiční náklady na pivovar
 • Vyrobené pivo má vždy stejnou vyrovnanou kvalitu
 • Výrobní proces mladiny trvá cca 2-3 hodiny, což je o 8-12 hodin méně než u výroby piva z tradičních surovin
 • Značné zjednodušení výroby :
  • nízké nároky na technologické znalosti personálu
  • nízké mzdové nároky na obsluhu pivovaru
  • odpadá vážení sladu, mletí sladu, celý proces rmutování a scezování sladiny
  • nízké energetické nároky a nižší spotřeba vody
 • Odpadají potíže s mlátovým hospodářstvím – výhoda pro minipivovary v centru měst
 • Výrazně nižší náklady na dopravu baleného sladového výtažku než u tradičních surovin
 • Nízké nároky na vybavení a hygienické podmínky skladovacích prostor – není nutný suchý větraný sklad a odpadá boj s hlodavci

Nevýhody sladinových minipivovarů s 1-nádobovou varnou

 • Výroba piva z koncentrátů nectí tradici výrobního procesu – nižší marketingový učinek
 • Příprava piva z koncentrátu nebývá fascinující podívanou pro hosty restaurace
 • Pivovary pro přípravu piva ze sladových výtažků jsou určeny spíše do prostor skrytých hostům


 

Vyrábíme minipivovary s 1-nádobovou varnou pro vaření piva ze sladových výtažků

Vyrábíme minipivovary s 1-nádobovou varnou, určené pro výrobu piva ze sladových výtažků, vody a chmele.

Varna pro vaření piva ze sladinového koncentrátu je standardně vybavená těmito komponenty

Vybavení sladinové 1-nádobové varny

 1. Mladinová pánev – Stojatá válcová izolovaná nádoba z nerezové oceli, s pokrývkou, opláštěním válcové části, propojovacím potrubím. Sladinový koncentrát s vodou v pánvi je rozmícháván vyjímatelným míchadlem. Mladinová pánev slouží zároveň jako vířivá káď, kde víření mladiny je prováděno obtokem, pomocí mladinormutového čerpadla.  Je vybavena osvětlením vnitřního prostoru,  teploměrem a sanitačními sprchami.
 2. Ohřev varny – standardně dodáváme varnu ohřívanou elektrickými topnými tělesy, teplo je do duplikátorů mladinové pánve rozváděno termoolejem. Olej je přečerpáván podle potřeby mezi mladinovou pánví a zásobníkem. Na přání dodáváme varnu ohřívanou párou – v takovém případě je příslušenstvím varny také elektrický vyvíječ páry.
 3. Ozdobný plášť varny – standardně je varna vyrobená celá z potravinářské nerezové oceli. Pro interiérové umístění  dodáváme s pohledovým pláštěm, kloboukem a parníkem z mědi.
 4. Deskový chladič mladiny – Po separaci chmele od mladiny ve vířivé kádi (integrované v mladinové pánvi) je potřeba provést zchlazení mladiny z 96°C na zákvasnou teplotu 7°C. To je provedeno průchodem mladiny přes dvojstupňový deskový chladič, kde je mladina zchlazena nejprve vodou z vodovodního řadu a následně dochlazená ledovou vodou (cca 2°C), přivedenou do chladiče ze zásobníku ledové vody.
 5. Provzdušňovací svíčka – Pro nastartování kvasného procesu po zchlazení mladiny na zákvasnou teplotu 5-7 °C je potřeba nasytit mladinu kyslíkem. To je řešeno tlakovým vzduchem, vyráběným kompresorem a vyčištěným přes sadu mikrobiologických filtrů. Vzduch je vháněn do mladiny pomocí k tomuto účelu speciálně konstruované provzdušňovací svíčky. Teprve poté je mladina vpuštěná do kvasné kádě či CK tanků a je započato hlavní kvašení.
 6. Zásobník na teplou vodu – Během procesu zchlazování mladiny dochází k přenosu velkého množství tepla. Pitná studená voda, která slouží pro první stupeň chlazení mladiny, přejímá teplo od mladiny a stává se tak vodou horkou. Ta je jímána do izolovaného zásobníku a je připravena k dalšímu použití – k napuštění teplé vody do vystírací kádě pro další várku piva, anebo pro čištění technologie pivovaru. Takto se výrazně šetří náklady na energii, což se promítá do nižší výrobní ceny piva.
 7. Tlaková stanice na teplou vodu – Tlakování horké vody pro její dopravu do várenských nádob a další provozy pivovaru zajišťuje tlaková stanice, případně je doprava horké vody do nádob řešena samostatným čerpadlem bez tlakování.
 8. Potrubní propojení – Varna je s pivovarským sklepem propojená systémem nerezového potrubí, opatřená řídicími klapkami a čerpadly. Varna je dále potrubím napojená na přívod pitné vody, přívod teplé vody ze zásobníku a mladina je odváděna na spilku pomocí mladinové cesty.
 9. Manuální ovladací panel varny– pomocí kontrolního panelu lze ovládat :
  • mladinové čerpadlo (frekvenční měnič)
  • pohon míchadla mladinové pánve
  • pohon kypřícího zařízení (frekvenční měnič)
  • osvětlení vnitřního prostoru varny

Vyberte si ze 2 konstrukcí pivního sklepa

otevrene-kvaseni-logoKlasické otevřené kvašení – tradiční uspořádání pivovaru je vhodné pro kvašení piva klasickou metodou. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kvasných kádích v místnosti zvané spilka (někdy se spilkou nazývá i samotná kvasná káď). Dokvašování a dozrávání piva pak probíhá v ležáckých tancích při mírném přetlaku. Některé z ležáckých tanků mají vyztuženou konstrukci a plní funkci přetlačných tanků, což jsou tlakové nádoby, z nichž se již pivo pod tlakem vede přímo do výčepu anebo stáčí do KEG sudů. Výhodou tohoto způsobu výroby piva je možnost sběru tzv. deky, což zabraňuje propadání mrtvých kvasinek do kvasícího piva. Díky tomu má pivo plnější chuť a postrádá nežádoucí parazitní hořkost. Nevýhodou je vysoká náchylnost ke kontaminaci mladého piva ve fázi kvašení, což klade vysoké nároky na bakteriologickou čistotu prostředí spilky.

uzavrene-kvaseni-logoModerní uzavřené kvašení – hlavní kvašení probíhá v uzavřených nádobách. Vybavujeme pivovary dvěma typy uzavřených kvasných nádob. Prvním typem jsou kvasné tanky, což jsou netlakové nádoby válcovitého tvaru se skleněným průhledítkem a sondou pro odběr vzorků. Druhým typem jsou cylindrokónické tanky, což jsou tlakové nádoby válcovitého tvaru, který ve spodní části přechází v kužel. Obsahují čtyři chladicí zóny, v nichž se udržují odlišné teploty v různých fázích kvašení. Cylindrokónické tanky umožňují hlavní kvašení i dozrávání piva v jediné nádobě bez potřeby přečerpávání piva a šetří tak prostor v ležáckém sklepě. Navíc díky přetlaku probíhá proces rychleji, což má sekundární vliv na potřebu menšího počtu nádob. Často se však CK tanky kombinují s ležáckými tanky a dozrávání pak probíhá v nich. Výhodou uzavřených kvasných tanků je ochrana piva proti kontaminaci z okolního vzduchu. Nevýhodou je nemožnost sběru deky a její propadání pak dodává pivu parazitní hořkost. Na přání zákazníka je možné vyrobit CK tanky se vstupním průlezem v horním víku tanku, který sběr deky umožní a kompenzuje tak nevýhodu moderní koncepce pivovarského sklepa.

Vyberte si vestavný nebo kontejnerový pivovar

Restaurační vestavné minipivovary HardbeerHARDBEER – Vestavné restaurační pivovary – kompletní technologie statického minipivovaru, vestavěná do pevného objektu (nejčastěji budovy restaurace). Varna je v designově dominantním provedení s měděným pohledovým pláštěm, anebo ve funkcionalistickém provedení v čisté nerezi. Kvasné nádoby a dozrávací tanky chlazené vzduchem nebo kapalinou. Výrazný marketingový účinek – varna je středobodem restaurace.

Mobilní kontejnerové minipivovary MobbeerMOBBEER – Mobilní kontejnerové pivovary–  kompletní technologie malého restauračního pivovaru, zapouzdřená ve speciálním přepravním kontejneru (nebo v několika kontejnerech). Ideální řešení pro ty zájemce o vlastní pivovar, kteří nejsou vlastníky objektu, v němž provozují restauraci, anebo plánují v budoucnu stěhování restaurace do jiného objektu. Umožňuje výrobu vlastního piva bez náročných stavebních zásahů do objektu.

Hybridní pivovaryKOMBI HB/MB – Hybridní pivovary – kombinace vestavného a kontejnerového pivovaru – libovolným způsobem můžeme kombinovat technologie MOBBEER a HARDBEER podle potřeb zákazníka. Například varna zabudovaná v interiéru restaurace a zbytek technologie umístěný vně restaurace v kontejneru. Vhodné řešení pro všechny zájemce o vlastní pivovar, kteří nemají v objektu dostatek prostoru pro zabudování celého pivovaru.

 


 

Spočítejte si Váš minipivovarSpočítejte si cenu vašeho pivovaru

 1. Stáhněte si aktuální kalkulátor pivovarů
 2. Zvolte v kalkulátoru provedení varny pro vaření piva ze sladinového koncentrátu
 3. Navolte si libovolně ostatní technické parametry pivovaru
 4. Zadejte cenu prodávaného piva, cenu elektřiny, cenu vody, cenu surovin, hodinovou mzdu sládka
 5. Kalkulátor automaticky spočítá cenu pivovaru
 6. Jako bonus získáte ekonomickou analýzu projektu a dozvíte se, kolik vám vydělá pivovar v prvních 10 letech

 


 

Kontaktujte nás