Mobilní kontejnerové pivovary Mobbeer
Logo Mobilní Pivovary

Minipivovary pro každou restauraci

Uvažujete o provozování minipivovaru ? Právě teď je nejvhodnější doba pro takovýto projekt - zákazníci vyhledávají nevšední gastronomické zážitky a na trhu je stále místo pro další malé pivovary. Světově unikátní variabilita našeho řešení vyhoví všem zájemcům o vlastní pivovar.
Moduly Elektronický řídicí systém pro minipivovary

Elektronický řídicí systém pro minipivovary

Naše minipivovary HARDBEER a MOBBEER můžeme volitelně vybavit moderním elektronickým řídicím systémem.

Elektronický řídicí systém minipivovaru zajišťuje dvě hlavní funkce :

  1. Provádí obsluhu minipivovaru výrobním procesem piva
  2. Monitoruje a eviduje aktuálně probíhající výrobní proces piva

Proč je pro minipivovar užitečný elektronický řídicí systém

Výroba českého piva je poměrně náročným výrobním procesem, vyžadujícím přesné dodržování stanovených časů jednotlivých výrobních cyklů, přesnou regulaci a hlídání teplot (a také rychlosti jejich nárůstu a poklesu), návaznosti jednotlivých kroků. Toto vše klade vysoké nároky na soustředěnost pozornosti sládka, neustálé zapisování počátečních časů a jejich odměřování na stopkách, sledování teploměrů, hlídání hladin a další úkony. Stačí malá nepozornost nebo opomenutí jednoho úkonu a výsledek předchozí práce je zmařen. V lepším případě na to sládek přijde a zkažené dílo vylije, v horším pokračuje ve výrobním procesu dále a výsledkem je potom nedobré pivo, prodané zákazníkovi. Opomenout nelze ani záměrně či z nedbalosti sládka nedodržený výrobní postup, neboť ne vždy je pro pracovníka minipivovaru stavovská čest na prvním místě. Zvláště když není zároveň vlastníkem minipivovaru, ale pouze zaměstnancem.

… je sládkovým pomocníkem

Elektronický řídicí systém minipivovaru sleduje a zobrazuje na dotykové obrazovce právě probíhající výrobní cykly varného a následně kvasného a zracího procesu. Porovnává ideální průběh časů a teplot s probíhajícím průběhem, informuje sládka o fázi, v níž se proces nachází, odpočítává čas do následujících úkonů, zobrazuje aktuální a cílové teploty a včas upozorní obsluhu na blížící se akci, kterou má provést. Řadu pracovních úkonů umí elektronický řídicí systém sám provádět a optimálně regulovat sledované veličiny, například řízením otáček motorů a čerpadel. Je tak sládkovi neocenitelným pomocníkem, neboť s pomocí počítače a čidel se může soustředit na podstatné úkony a jeho pozornost není zatěžována sledováním mnoha veličin. Výsledkem je pak mnohem nižší pravděpodobnost vzniku chyb a opomenutých kroků, které by vedly k výrobě špatného výsledného produktu.

… a také přísným dozorcem

Druhotnou funkcí elektronického řídicího systému je monitoring probíhajícího výrobního procesu a jeho záznam do paměti počítače. Plní tak úlohu přísného kontrolora. Počítač bedlivě sleduje každý sládkův krok, zaznamenává prováděné úkony, průběhy teplot, transport tekutin mezi nádobami a polohy ventilů. A to vše s vazbou na časovou osu. Nejen sládek, ale také majitel minipivovaru anebo pracovník naší technické podpory si tak může kdykoli (i několik měsíců nazpět) prohlédnout skutečné průběhy. To má svůj význam zejména tehdy, když tzv. “nevyjde pivo” a je potřeba zjistit, kde udělal soudruh sládek chybu. Je-li příčinou nedodržení stanoveného výrobního postupu, pak je snadné prokazatelně chybu odhalit a provést účinná preventivní opatření.

 

Popis funkcí elektronického řídicího systému pro minipivovary

Seznamte se s funkcemi našich elektronických řídicích systémů. Nabízíme elektronické řídicí systémy dvou konstrukcí, podle konfigurace minipivovaru :

  1. Elektronický řídicí systém minipivovaru klasické koncepce – varna + spilka + ležácké tanky
  2. Elektronický řídicí systém minipivovaru moderní koncepce – varna + cylindrokónické tanky