Mobilní kontejnerové pivovary Mobbeer
Logo Mobilní Pivovary

Minipivovary pro každou restauraci

Uvažujete o provozování minipivovaru ? Právě teď je nejvhodnější doba pro takovýto projekt - zákazníci vyhledávají nevšední gastronomické zážitky a na trhu je stále místo pro další malé pivovary. Světově unikátní variabilita našeho řešení vyhoví všem zájemcům o vlastní pivovar.
Moduly Pivovarská varna

Pivovarská varna

Pivovar klasické koncepce s 2-nádobovou varnouFunkce : výroba mladiny ze surovin

Pivovarská varna je základním zařízením každého pivovaru. Je to potravinářský stroj, v němž za dodržení příslušné receptury probíhá přeměna vstupních surovin v mladinu.

Co je to mladina – meziprodukt výroby piva, vyrobený ze vstupních surovin (slad, voda, chmel, případně koncentráty) – velmi sladká tekutina, která se v pivovarském sklepě následným kvasným procesem zahrnujícím hlavní kvašení a zrání mění v pivo.

Vstupní suroviny – podle typu varny rozlišujeme tradiční suroviny (voda, slad, chmel) a koncentráty (sladové výtažky, mladinové koncentráty).


Typy pivovarských varen

4-nádobová varna

Čtyřnádobové varny se používají pro výrobu piva ve větších minipivovarech a velkých pivovarech. Objem vyrážené mladiny je zpravidla větší než 4000 litrů za den. Výhodou tohoto řešení je kontinuální proces výroby piva – v každé nádobě probíhá současně jiná fáze vaření na více várkách a lze tedy uvařit až 4 várky mladiny denně.

4-nádobová varna sestává z těchto nádob :

 • Rmuto-vystírací soustava – probíhá zde vystírka a rmutování díla
 • Scezovací káď – scezování díla a vyslazování – výroba sladiny
 • Mladinová pánev – zde probíhá chmelovar – výroba mladiny
 • Vířivá káď – oddělení chmele od mladiny víření

Námi dodávané 4-nádobové varny jsou konstruovány pro efektivní velkoobjemovou výrobu piva dekokčním nebo infúzním způsobem.

Dodáváme 4-nádobové varné soustavy :

 • V3000 – čtyřnádobová varna s kapacitou výroby 3000 litrů za 11h / 12000 litrů za den
 • V6000 – čtyřnádobová varna s kapacitou výroby 6000 litrů za 11h / 24000 litrů za den

2-nádobová varna

Dvounádobové varny jsou úsporným řešením vhodným pro minipivovary a mikropivovary. Jejich hlavním znakem je sloučení funkcí 4 jednofunkčních do pouhých dvou vícefunkčních nádob. Tímto je dosaženo úspor za pořízení výrobního zařízení, ale také varnou zabraného prostoru, takže je možné 2-nádobovou varnu umístit například do restaurace, aniž by byl charakter místnosti výrazně narušen technologickým zařízením. Naopak použitím ušlechtilých materiálů lze z varny učinit designově velmi zajímavý prvek interiéru, který dodává restauraci specifickou atmosféru, podpořenou vůní vařeného piva a teplem sálajícím z varných nádob. V tomto typu varny probíhá vždy pouze jeden varný cyklus, trvající cca 11 hodin – lze v ní tedy denně připravit objem mladiny, odpovídající maximálně 2-nádobku užitečného objemu varny.

dvounádobová varny

2-nádobová varna sestává z těchto nádob :

 • Rmutomladinová pánev – nádoba slučující funkci vystírací kádě, rmutovacího kotle, mladinové pánve a vířivé kádě.
 • Scezovací káď – nádoba slučující funkci scezovací kádě a kádě pro odkládání části díla při rmutování

2-nádobová varna umožňuje časově náročnou výrobu mladiny z tradičních surovin (voda, slad, chmel), ale v nouzi nebo při nedostatku času či surovin také z koncentrátů (sladové výtažky, mladinový koncentrát).

Námi vyráběné 2-nádobové varny dovolují vařit pivo infúzním i dekokčním způsobem, což umožňuje výrobu prakticky všech světově známých druhů piva. Jejich společným znakem je výrazná úspornost provozu – díky důsledné rekuperaci je většina odpadního tepla, vznikajícího například při chlazení mladiny, využitá pro ohřev vody pro další varné cykly a pro čištění technologie. Unikátní systém rozvodu tepla do duplikátorů varny termoolejem dovoluje přesné řízení teplot a ideální gradient jejich nárůstu při varném procesu.

breweryDodáváme 2-nádobové varné soustavy :

 1. V150 – dvounádobová varna s objemem vyrážené mladiny 150 litrů – varný výkon 150-300 litrů za den
 2. V250 – dvounádobová varna s objemem vyrážené mladiny 250 litrů – varný výkon 250-500 litrů za den
 3. V300 – dvounádobová varna s objemem vyrážené mladiny 300 litrů – varný výkon 300-600 litrů za den
 4. V500 – dvounádobová varna s objemem vyrážené mladiny 500 litrů – varný výkon 500-1000 litrů za den
 5. V600 – dvounádobová varna s objemem vyrážené mladiny 600 litrů – varný výkon 600-1200 litrů za den
 6. V1000 – dvounádobová varna s objemem vyrážené mladiny 1000 litrů – varný výkon 1000-2000 litrů za den

Všechny tyto typy varen vyrábíme v těchto provedeních :

 1. Technologický design – důraz na funkčnost, přiznaná technologie bez krytů motorů, čerpadel, řídicích klapek – ideální pro všechny, kteří chtějí mít ke všem částem varny snadný přístup a umožnit hostům obdivovat každou část technologického zařízení.
 2. Luxusní design – důraz na designové provedení – co nejvíce prvků narušujících čistotu designu je zakrytováno, varna působí dojmem luxusního zařízení.

Materiál pohledového pláště je možné zvolit ze dvou možností :

 1. Nerezová potravinářská ocel – levnější provedení, vhodné pro prostory bez volného přístupu hostů restaurace – na pohled působí chladnějším dojmem
 2. Měděná pokrývka varny, parníky a klobouky – měď dodá zařízení nádech historie, věčnosti, luxusu – vhodná pro interiéry restaurací – vyzařuje z ní pocit tepla. Jádro varny je z potravinářské oceli.

1-nádobové varny

1-nadobova-varna-011-nádobové varny jsou zařízení, umožňující výrobu piva z tzv. koncentrátů, což jsou zahuštěné meziprodukty běžného varného procesu (sladina nebo mladina). Rozmícháním koncentrátů ve vodě je obnoveno složení meziproduktu a výroba piva pak pokračuje dalšími kroky. Zjednodušeně lze říci, že koncentrát vzniká tak, že sládek začne tradičním postupem vyrábět pivo, avšak v určité fázi proces zarazí a prudkým vysušením meziprodukt šetrně zakonzervuje, přičemž vyniká dlouhou životností a malými nároky na přepravu a skladování. Takto vzniklý koncentrát se zabalí do neprodyšného obalu a distribuuje zákazníkům. Zákazník pak koncentrátu dodá vodu a pokračuje dále ve výrobním procesu.

Vyrábíme dva druhy 1-nádobových varen :

 1. Sladinová varna – varna určená pro výrobu piva ze sladových výtažků (sladinových koncentrátů)
 2. Mladinová varna – velmi jednoduché zařízení, určené pro výrobu piva z mladinových koncentrátů

Oba druhy varen vyrábíme v 6 velikostech :

 1. VS/VM150 – jednonádobová varna s objemem vyrážené mladiny 150 litrů – varný výkon 150-300 litrů za den
 2. VS/VM250 – jednonádobová varna s objemem vyrážené mladiny 250 litrů – varný výkon 250-500 litrů za den
 3. VS/VM300 – jednonádobová varna s objemem vyrážené mladiny 300 litrů – varný výkon 300-600 litrů za den
 4. VS/VM500 – jednonádobová varna s objemem vyrážené mladiny 500 litrů – varný výkon 500-1000 litrů za den
 5. VS/VM600 – jednonádobová varna s objemem vyrážené mladiny 600 litrů – varný výkon 600-1200 litrů za den
 6. VS/VM1000 – jednonádobová varna s objemem vyrážené mladiny 1000 litrů – varný výkon 1000-2000 litrů za den

U jednonádobových varen nepředpokládáme jejich umístění do restaurace, proto je vyrábíme výhradně v technologickém designu s pohledovým pláštěm z potravinářské oceli.