Mobilní kontejnerové pivovary Mobbeer
Logo Mobilní Pivovary

Minipivovary pro každou restauraci

Uvažujete o provozování minipivovaru ? Právě teď je nejvhodnější doba pro takovýto projekt - zákazníci vyhledávají nevšední gastronomické zážitky a na trhu je stále místo pro další malé pivovary. Světově unikátní variabilita našeho řešení vyhoví všem zájemcům o vlastní pivovar.
O malých pivovarech Příprava k provozování malého pivovaru

Příprava k provozování malého pivovaru

Od rozhodnutí o pořízení vlastního minipivovaru MOBBEER nebo HARDBEER až po uvaření Vašeho prvního piva neuběhne více než půl roku. Asi 4 měsíce zabere výroba, 1 měsíc oživování a první měsíc bude trvat, než Vámi vyrobené první pivo bude dostatečně uleženo a připraveno k prodeji spotřebitelům.

Jak probíhá nákup minipivovaru ?

 1. Sdělíte nám Váš záměr – stačí vyplnit jednoduchý poptávkový formulář
 2. Zašleme Vám k vyplnění podrobný dotazník, v němž nám sdělíte podstatné údaje, důležité pro správný návrh minipivovaru
 3. Zpracujeme pro Vás optimální nabídku, respektující Vaše provozní dispozice, prostorové, ekonomické a personální možnosti
 4. Uzavřeme s Vámi smlouvu o výrobě a prodeji minipivovaru, uhradíte zálohu 60% ceny
 5. Vyrobíme minipivovar
 6. Připravíte místo k instalaci minipivovaru (úprava terénu, přípojná místa elektřiny, vody a kanalizace, příjezdová cesta)
 7. Dovezeme a oživíme minipivovar, případně nainstalujeme minipivovar či jeho provozní celek do objektu
 8. Uvaříme společně s Vámi první várku vašeho piva
 9. Uhradíte zbylých 40% ceny
 10. Vaříte si vlastní pivo ve vlastním minipivovaru

Co budete muset zařídit pro legální provoz minipivovaru ?

Pro provoz minipivovaru musíte splnit a zajistit několik legislativních a organizačních náležitostí. Je již na Vašem rozhodnutí, zda je zařídíte sami, anebo je svěříte nám a využijete některé z našich podpůrných služeb.

Musíte zajistit především tyto povinnosti :

 1. Získání živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost “pivovarnictví a sladovnictví”. Nesplňujete-li předpoklady pro získání této živnosti, využijte naší služby garanční servis.
 2. Získání stavebního povolení nebo územního rozhodnutí pro umístění pivovaru anebo přestavbu objektu restaurace na minipivovar. Celé stavební řízení můžete svěřit našim pracovníkům  – využijte naší služby legislativní servis .
 3. Zajištění pitné vody, splňující parametry vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Při použití vody z vlastního zdroje je nutná četnost a rozsah kontroly vody dle §4 výše jmenované vyhlášky.
 4. Kontaktovat Generální ředitelství cel, kvůli spotřební dani z alkoholu. Informace lze získat přes webové stránky Celní správy http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx
 5. Při výrobě musí být dodrženy hygienické požadavkydle nařízení 852/2004, v platném znění – nařízení stanoví, mimo jiné, požadavky na potravinářské prostory a jejich vybavení. Seznam základních právních předpisů :
  • nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002/ES ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění
  • nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008, o potravinářských přídatných látkách, v platném znění
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008, o látkách určených k aromatizaci, v platném znění
 6. Pokud bude pivo i stáčeno a prodáváno, musí být splněn i požadavek na označování. Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat obecné požadavky na označování dané směrnicí 2000/13/ES, v platném znění. V České republice byly požadavky směrnice na označování zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Dále komoditní vyhlášky č. 335/1997 Sb., pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Výsledné pivo musí splnit požadavky na pivo dle již zmiňované vyhlášky č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 8. Při výrobě i prodeji piva musí být použity materiály vhodné pro styk s potravinami. Obaly řeší: Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Dále vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
 9. V zájmu splnění všech výše uvedených předpisů se doporučujeme obrátit na místně příslušný inspektorát SZPI

… anebo nechejte vše na nás

Jestliže si na právní zajištění sami netroufáte, využijte naší služby legislativní servis a vyřídíme většinu potřebných náležitostí za Vás.

A pokud si netroufáte vůbec na nic, anebo prostě chcete mít minipivovar zcela bez starostí, pak využijte naší službu Minipivovar na klíč .